:

Parents Teachers Association (PTA)

 • Sr. No.
 • Grade
 • Person Name
 • Contact Details
 • 1
 • UKG
 • Trupti Tushar Deshmukh
 • Phone: +91 72184 56574
 • 2
 • 1 th
 • Pranali AMit Kulkarni
 • Phone: +91 99602 16176
 • 3
 • 2 th
 • Kavita Praful Bhisikar
 • Phone: +91 95953 12888
 • 4
 • 3 th
 • Vandana Sharad Chavan
 • Phone: +91 99229 78970
 • 5
 • 4 th
 • Sachinkumar Bhausaheb Madake
 • Phone: +91 72760 93496
 • 6
 • 5 th
 • Nitin Vitthal Jagtap
 • Phone: +91 86688 62790
 • 7
 • 6 th
 • Vivek Bhalerao
 • Phone: +91 99229 07425
 • 8
 • 7 th
 • Suvarna Abaji Mane
 • Phone: +91 97670 63728
 • 9
 • 8 th
 • Kiruthika Rama
 • Phone: +91 99528 43280
 • 10
 • 9 th
 • Vinod Rajaram Patel
 • Phone: +91 99528 43280
 • 11
 • 10 th
 • Deepa Achari
 • Phone: +91 78880 12210